Senin, 06 Mei 2013

180. Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Al A’raaf 180)
Allah menganjurkan kita untuk berdoa padaNya dengan menyebut asmaulhusna sebagaimana disebutkan dalam surat Al A’raaf 180 diatas. Berdoa dilakukan dengan menyebut Asmaulhusna misalnya ya Rahman, ya Rohim , ya Malik dan seterusnya secara berulang ulang hingga hati dan fikiran betul betul fokus pada kalimat asmaulhusna tersebut. Kemudian ucapkan do’a yang sesuai dengan pengertian kalimat asmaulhusna yang diucapkan
Misalnya asmaulhusna ya Rozak…diikuti dengan do’a mohon rezeki, ya Ghoffar diikuti dengan istighfar, ya Aziz mohon kekuatan dan perlindungan dari Allah ….demikian seterusnya. Berikut ini kami berikan beberapa contoh berdo’a dengan menyebut kalimat Asamaulhusna.
1. Ya Rahman ( Wahai yang Maha Pengasih),
Baca kalimat ya Rahman berulang ulang hingga hati dan fikiran fokus pada sifat Allah yang Maha Pengasih. Selanjutnya baca do’a :” bi Rohmatika ya Ar Raharroohimiin irhamna…irhamna…irhamna …dengan rahmatMu wahai yang maha pengasih dan maha penyayang…kasihi kami (3x). Boleh dilanjutkan dengan do’a dari surat Al Israk ayat 80Wa qur robbi adkhilni mudkhola shiddqi wa akhrijjni mukhrojashidqi waj alli milladunka shultoonan nashiiro
80. Dan katakanlah: “Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.
Khasiat dan manfaat:
Insya Allah dengan membaca do’a ini secara rutin akan selalu mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Selalu mendapat keberuntungan dan berbagai kemudahan dalam menjalani kehidupan. Dimasukan ketempat yang mulia dan terhormat, keluar dari situ masuk ketempat yang lebih baik lagi. Selalu terhindar dari hal yang dapat mendatangkan berbagai kesulitan seperti orang yang keluar dari mulut singa , masuk mulut buaya selalu dirudung kesulitan dan kesengsaraan dimanapun berada.

2. Ya Malik ( Wahai yang Maha Memiliki Kekuasaan)
Baca Ya Malik berulang ulang hingga hati dan fikiran fokus pada kebesaran dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Selanjutnya baca do’a:” Ya Allah Raja yang berkuasa penuh disegala penjuru langit dan Bumi, hamba mohon padaMu beri hamba kerajaan dan kekuasaan dari sisiMu. Beri hamba kerajaan yang membawa rahmat dan berkah bagi hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat”
Bisa juga sesudah membaca ya Malik diiringi dengan membaca surat Ali Imran ayat 26 dan 27:Qul lillahumma malikal mulki tu’tilmulka man tasyaa wa tannzi’ul mulka mimmantasyaa  watu izzu mantasyaa watu dzillu man tasyaa. biyadikal khoiri  innaka ala kulli syai’inqoodir
26. Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Tuulijullaila finnahaari watuulijunnahaara fillaili watukhrijul hayya minal mayyiti watukhrijul mayyita minal hayyi watarzuqu mantasyaa bighoiri hisab
27. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup[191]. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas).”
Khasiat dan manfaat:
Dengan membaca doa ini secara rutin setiap hari insya Allah dilindungi dari kehinaan,kemiskinan, kepapaan, kemelaratan, serta didholimi oleh orang yang dholim. Orang yang mewiridkan doa ini secara rutin insya Allah akan menjadi orang yang tangguh, kuat, dihormati dan disegani. Memiliki kekuasaan berupa kerajaan , perusahaan atau kewenangan dalam pemerintahan.
Doa ini baik sekali dibaca secara rutin bagi mereka yang mempunyai ambisi untuk meraih jabatan, kedudukan dalam perusahaan , pemerintahan, organisasi sosial atau politik. Do’a ini juga sangat dianjurkan bagi mereka yang ingin meraih sukses dalam bisnis ,perdagangan, mendirikan perusahaan dan lain sebagainya.
3. Ya Latif (Wahai yang Maha Halus dan Lembut)
Baca Kalimat Ya Latif berulang ulang hingga fikiran dan hati fokus pada sifat Allah yang Maha Halus dan Maha Lembut. Kemudian baca Do’a  :” Ya Allah ya Latif Engkau yang Maha Halus dan maha Lembut hamba mohon padaMu sempurnakan fungsi dari segenap organ tubuh hamba, sempurnakan komposisi berbagai zat yang ada didalam tubuh hamba. Beri hamba kekuatan , kesehatan dan kesegaran dari sisiMu. Jadikan tubuh ini tetap sehat kuat dan segar sepanjang waktu / masa, jadikan tubuh ini tetap sehat, kuat dan segar sampai datang ajal yang telah engkau tetapkan”
Doa seperti tersebut diatas bisa juga dibaca mengikuti kalimat Asmaulhusna Ya Jabbar…Ya Aziz…atau Ya Qohhar.
Ya Allah ya Jabbar Engkau yang maha berkehendak , hamba mohon padamu…..dst
Ya Allah ya Aziz Engkau yang maha perkasa , hamba mohon padsaMu….dst
Ya Allah ya Qohhar Engkau yang maha gagah, hamba mohon padamu……dst.
Khasiat dan manfaat:
Insya Allah dengan membaca do’a ini secara rutin Allah akan menyempurnakan fungsi berbagai organ tubuh seperti jantung, paru-paru, lambung, liver, pankreas, ginjal dan menyempurnakan komposisi berbagai zat seperti kadar gula, kolesterol, tekanan darah dan lain sebagainya. Insya Allah badan akan terasa selalu sehat , kuat dan segar, terhindar dari rasa lesu, letih dan cepat lelah.
Dengan membaca doa ini secara rutin tubuh akan tetap sehat kuat dan segar serta memiliki daya tahan yang tinggi terhadap gangguan berbagai penyakit. Bagi mereka yang sedang mengidap penyakit tertentu, insya Allah akan diberi kekuatan untuk mempercepat proses penyembuhannya
4. Ya Salam (Wahai yang Maha memberi Keselamatan)
Baca ya Salam berulang ulang hingga hati dan fikiran fokus pada sifat Allah yang maha memberi keselamatan. Selanjutnya baca doa sebagai berikut:” Ya Allah ya Salam, Engkau yang memberi keselamatan pada siapa yang Engkau kehendaki. Hamba mohon padamu keselamatan hidup didunia maupun akhirat. Selamatkan hamba dari njeratan tipu daya syetan yang meyesatkan, selamatkan hamba dari tipu daya dunia yang melalaikan. Selamatkan hamba dari kesukaran , kesempitan dan kegelapan hidup, kesukaran kesempitan dan kegelapan mati, kesukaran kesempitan dan kegelapan dialam kubur, kesukaran kesempitan dan kegelapan dihari berbangkit, kesukaran kesempitan dan kegelapan dipadang mahsyar, kesukaran kesempitan dan kegelapan dihari berhisab.”
Khasiat dan manfaatnya:
Insya Allah dengan membaca do’a ini secara rutin Allah akan menyelamatkan kita dari jeratan tipu daya syetan yang menyesatkan dan tipu daya dunia yang melalaikan. Allah akan menyelamatkan kita dari kesukaran, kesempitan dan kegelapan hidup didunia,ketika sakratul maut, dialam kubur, ketika hari kebangkitan, dipadang mahsyar dan ketika dihisab. Doa ini merupakan investasi masa depan yang paling berharga insya Allah mendapat keselamatan hidup didunia maupun akhirat.
5. Ya Mukmin ( Wahai yang Maha Memberi Rasa Aman)
Baca Ya Mukmin berulang ulang hingga hati dan fikiran fokus pada sifat Allah yang maha memberi rasa aman. Kemudian baca doa sebagai berikut :” Ya Allah Ya mukmin yang memberi rasa aman bagi siapa yang dikehendaki, hamba berlindung padaMu dari bahaya dan kemudaratan apa apa yang kami takuti, dsari bahaya dan kemudaratan apa apa yang kami kuatiri, dari bahaya dan kemudaratan apap yang kami cemasi, dari bahaya dan kemudaratan apa yang hamba temui, dari bahaya dan kemudaratan apa apa yang menghampiri hamba , yang terlihat maupun tak terlihat yang hamba ketahui maupun tidak hamba ketahui “. Doa ini juga bisa dibaca mengikuti kalimat asmaulhusna ya Jabbar, Ya Aziz, ya Qohhar atau ya Malik seperti pada contoh asmaulhusna ya Latif diatas.
Khasiat dan manfaat:
Insya Allah dengan membaca doa ini secara rutin setiap hari kita akan dilindungi dari bahaya dan kemudaratan apa-apa yang ditakuti, dicemasi, dikuatiri, ditemui, menghampiri baik yang terlihat maupun tak terlihat, diketahui maupun tidak diketahui. Ini merupakan sistim proteksi otomatis, setiap kita mengalami rasa cemas atau kuatir terhadap sesuatu maka secara otomatis sistim proteksi akan bekerja. Di jalan bisa saja secara tak terduga kita mengalami situasi yang membahayakan keselamatan kita, misalnya kecelakaan pesawat, mobil atau kedaraan lainnya, ancaman penodongan, perampokan, serangan secara brutal, ancaman virus dan penyakit menular. Insya Allah Dia akan melindungi kita dari bahaya dan kemudaratan semua ancaman tersebut dengan cara yang tidak kita mengerti. Allah maha kuat untuk menyelamatkan dan melindungi siapa saja yang dikehendakiNya
6. Ya Quddus ( Yang Maha suci )
Baca ya Quddus berulang-ulang hingga hati dan fikiran fokus pada sifat Allah yang maha bersih dan suci. Lanjutkan dengan doa:” Ya Allah ya Quddus, hamba mohon padaMu bersihkan hati dan fikiran hamba dari berbagai kotoran dan penyakit, bersihkan hati dan fikiran hamba dari berbagai sifat buruk dan negatif, bersihkan hati dan fikiran hamba dari berbagai sifat buruk dan tercela, ganti semua keburukan hamba dengan kebaikan dari sisiMu”
Khasiat dan manfaat:
Insya Allah dengan membaca doa ini setiap hari Allah akan menghilangkan berbagai sifat buruk dan negatif yang sering kita lakukan, seperti sifat emosional, buruk sangka, dengki, cemas, malas, pemarah, pesimis, dan lain sebagainya. Insya Allah Dia akan mengganti berbagai sifat buruk itu dengan sifat yang lebih baik.
7.   Ya  Fattah ( Yang Maha Membukakan jalan)
Baca ya Fattah berulang ulang hingga hati dan fikiran fokus pada sifat Allah yang maha membukakan jalan. Lanjutkan dengan doa:” Ya Allah ya Fattah , bukakan bagi hamba jalan menuju sukses dan kemenangan, bukakan bagi hamba pintu rahmat dari langit dan bumiMu, bukakan bagi hamba pintu rahmat dari segala penjuru yang Kau berkahi, bukakan bagi hamba pintu kemenangan”
Khasiat dan manfaat :
Insya Allah dengan membaca doa ini secara rutin setiap hari akan selalu mendapat kemudahan dalam berbagai hal. Mendapat hidayah dan bimbingan untuk meraih kemenangan dan kesuksesan dalam berbagai bidang. Mendapat bimbingan dan hidayah dalam menyelesaikan berbagai hal seperti masalah rumah tangga, mengembangkan usaha bisnis, masalah organisasi, karir dan jabatan,  pertanian, peternakan , industri, perdagangan dan lain sebagainya.  Selalu mendapat keberuntungan dan terhindar dari berbagai hal yang dapat menyulitkan seperti  ancaman fitnah, kedengkian, dihianati atau  didholimi teman seiring dan berbagai kejadian buruk lainnya.
8. Ya Alim ( Yang maha menguasai ilmu pengetahuan)
Baca ya  Alim berulang ulang hingga hati dan fikiran fokus pada sifat Allah yang maha menguasia berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian lanjutkan dengan do’a :” Ya Allah ya Alim yang menguasai segala ilmu pengetahuan , yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya . Ajarkan hamba berbagai ilmu dari sisiMu, Ilmu yang membawa rahmat dan berkah bagi kami dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ajarlkan kami ilmu hikmah dari sisiMu, ajari kami ilmu hikmah dari Qur’anMu. Kami tidak memiliki ilmu melainkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami :”
Khasiat dan manfaat :
Insya Allah dengan membaca doa ini secara rutin setiap hari akan diberi bimbingan dan hidayah dalam meraih berbagai ilmu yang bermanfaat didunia maupun akhirat. Bagi mereka yang bergerak dibidang riset dan penelitian insya Allah diberi kemudahan dan bimbingan dalam melakukan riset dan penelitiannya. Bagi mereka yang rajin membaca, menuntut ilmu akan dibukakan hati dan fikirannya menerima berbagai ilmu baru yang bermanfaat bagi kehidupannya didunia dan akhirat. Doa ini sangat membantu bagi mereka yang sedang belajar, kuliah atau  study didalam maupun luar negeri. Bagi mereka yang mempelajari Qur’an akan diberi pemahaman dan berbagai ilmu hikmah dari Qur’an.
9. Ya Rozak ( Yang Maha memberi Rezeki)
Baca ya Rozak berulang ulang hingga hati dan fikiran fokus pada sifat Allah yang maha memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakiNya. Kemudian baca doa:” Ya Allah ya Rozak yang melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakiNya. Lapangkan rezeki kami selapang lapangnya, bukakan bagi kami pintu rezeki dari langit dan bumiMu . Bukakan bagi kami pintu rezeki dari segala penjuru yang Kau berkahi. Jangan Kau sempitkan rezeki kami ya Allah, jangan Kau tutup rezeki kami ya Allah. Cukupkan kami dengan rezeki berlimpah dari sisiMU”
Khasiat dan manfaat:
Insya Allah dengan membaca doa ini secara rutin setiap hari akan dibukakan baginya pintu rezeki dari langit , bumi dan segala penjuru yang diberkahi. Hidup lapang berkecukupan jauh dari kemiskinan , kemelaratan dan kepapaan. Bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, kemelaratan, serba kekurangan, dililit hutang yang mencekik, jika mengamalkan doa ini dengan sunguh sunguh insya Allah akan dibebaskan dari semua kondisi yang menghhimpit tersebut.
10. Ya Mughni (Yang Maha Memberi Kekayaan)
Baca ya Mughni berulang ulang hingga hati dan fikiran fokus pada sifat Allah yang maha memberi kekayaan kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian baca doa :” Ya Allah ya Mughni yang maha memberi kekayaan kepada siapa yang dikehendaki, cukupkan kami dengan kekayaanMu yang berlimpah dilangit dan bumi. Cukupkan kami dengan kekayaanMu yang tak terbatas, cukupkan kami dengan kekayaanMu yang tak terhingga, cukupkan kami dengan kekayaanMu yang berlimpah. Jangan Kau hinakan kami dengan kemiskinan, kepapaan , kemelaratan dan hidup serba kekurangan. Ya Allah karuniai kami kekayaan berlimpah yang  penuh dengan rahmat dan berkah dari sisiMu. “
Doa yang sama bisa dibaca untuk Asamaulhusna ya Ghoniy (Yang maha kaya), Ya Allah ya Ghoniyy yang maha kaya…..cukupkan kami dengan kekayaanMu yang berlimpah …dst
Khasiat dan manfaat:
Insya Allah dengan membaca doa ini setiap hari akan mendapat kehidupan yang baik didunia dan akhirat selalu dalam kelapangan dan hidup berkecukupan  ,dijauhi dari hidup dalam kemiskinan, kemelaratan , kepapaan serta selalu  dililit hutang . Bagi mereka yang terlanjur hidup dalam kemiskinan, kemelaratan, serba kekurangan, dililit hutang yang mencekik, jika mengamalkan doa ini dengan sunguh sunguh insya Allah akan dibebaskan dari semua kondisi yang menghimpit tersebut. Doa ini baik juga dibaca bersama dengan doa minta rezeki yang mengiringi asmaulhusna ya Rozak.
Selanjutnya silahkan disusun sendiri doa dengan menggunakan asmaulhusna yang lain seperti Ya Ghaffar (yang maha pengampun), Ya Roofi’ (yang maha meninggikan derajat), Ya Mu’iz (yang maha memberi kemuliaan) Ya Nur (Yang maha memberi cahaya) dan lain sebagainya.

0 komentar:

Posting Komentar

Trimakasih Telah Berkunjung di Blog Kami Semoga Bermanfaat

Popular Posts

Blog Archive